Næste Aktiviteter

D. 2. juni 2018 ”Den gyldne hestesko”

D. 2. juni 2018 ”Den gyldne hestesko”.


Afholdes Dennis og Susanne, Kattekilde 10, 5750 Ringe

Hensigten med stævnet er at have en hyggelig dag sammen, uanset om man er barn, ung eller ældre
kusk/groom.

Konkurrencen: Banen gennemkøres 1 gang af kusken og efterfølgende 1 gang af groom. Det er det
samlede resultat for ekvipagerne (kusk + groom) der er gældende. Det er muligt for kusken at kører begge
gange, men da skal kusk/ groom gennemløbe en forhindring ved slutningen af stævnet - den tid det tager at
løbe gennemforhindringen lægges da til ekvipagens samlede tid. Man må gerne deltage med flere
ekvipager og dele grooms med hinanden. Vinder af klassen er den ekvipage, der samlet rammer tættest på
det gennemsnitlige strafpoint for de samlede startende. Dvs. nr. 1 bliver den der ligger tættest på det
gennemsnitlige strafpoint og nr. 2 den der ligger næstbedst ift. gennemsnittet. Der udleveres 2 rosetter til
de placerede - til kusk og groom. Der kæmpes desuden om den ”Gyldne Roset” som uddeles til de 2
ekvipage der samlet har færrest strafpoint. Alle kører i en stor klasse, husk det gælder om at have det
sjovest!

1. Konkurrencen foregår på græs, i terræn og på vej.

2. Banens længde svarer til ca. 3 - 4 km. Der vil være: 2 maratonforhindringer med væltbare elementer. -
min. en øvelse som benyttes i brugskørsel. - opsat kegler med bolde, der køres med variabel portbredde
afhængig af vognbredde. - en øvelse der stiller krav til samarbejde mellem kusk, groom og heste. Tiden
starter når ekvipagen kører ind gennem start og stopper når de kører ud gennem mål. Ruten køres på
idealtid – så derfor skal man huske at medbringe et stopur!

3. Der gives 1 strafpoint for hvert sekund ekvipagen befinder sig på banen.

4. Hver nedrivning af væltbare emner/bolde giver 5 strafpoint.

5. Hvis en ekvipage vælter dele af en forhindring, så den ikke kan køres færdig, stoppes tiden mens

forhindringen opbygges og der tillægges 10 strafp. . Kusken skal stoppe ved fløjt.
Deltagere: Der skal til alle tider i konkurrencen være to på vognen, en kusk og en groom. Der kan
dispenseres herfor ved ponyer under 108 cm. og hvor kusken er 18 år eller derover, groom må da
løbe/cykle ved siden af. Alderskrav, følger FEIs reglement. Evt. passagerer må medtages på turen såfremt
det ikke er til gène for heste og konkurrencen. Grooms må stå op bag på vognen og, såfremt det er
påkrævet af sikkerhedsmæssige grunde, stå af vognen.

Påklædning: Hjelm, sikkerhedsvest anbefales. Personer under 18 år skal bære både hjelm og
sikkerhedsvest.

Parkering: Da der er begrænsede muligheder herfor, beder vi alle deltagere om at tænke herpå ifm.
henstilling af biler, trailere, vogne mm

Pris for deltagelse: 150 kr. pr ekvipage ved første start, efterfølgende starter med samme ekvipage 75 kr.

Der kan købes mad og drikke ☺
Arrangørerne fralægger sig et hvert ansvar for skade på personer, materiel og heste.


 Tilmelding senest d. 28. maj - på e-mail: bomme2010@live.dk eller tlf. 51466533


Kærsgaard.

Kærsgaard den 29.-30. juni og 1. juli 2018


Propositioner.

Propositioner til Landsstævner 2018


Tilmelding til Susanne Bommelund Mail: bomme2010@live.dk